Zymoral | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

nvt

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Produlab Pharma, Raamsdonksveer

ZymoralAard van het middel

Enzymen

Benaming van het diergeneesmiddel

Zymoral® pancreaspoeder

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Bevat per gram poeder: 20.000 USP eenheden lipase, 100.000 USP eenheden protease en 100.000 USP eenheden amylase.

Beschrijving

Pancreatitis is een aandoening van de pancreas (alvleesklier) die onderverdeeld wordt in klinisch te onderscheiden acute and chronische pancreatitis. Bij honden komt pancreatitis veelvuldig voor. Het belangrijkste aspect van de behandeling van acute pancreatitis is het starten van een therapie met als doel pijn en shock te bestrijden zodat bloedvolume, bloeddruk en nierfunctie weer genormaliseerd worden en de secundaire infectie van necrotisch pancreasweefsel wordt bestreden. Chronische pancreatitis kan resulteren in beschadigingen van alvleesklierweefsel en storingen en/of het stilvallen van exocriene alvleeskliersecretie. De hieruit voortvloeiende verteringsproblemen ontstaan relatief laat in de pathogenese van chronische pancreatitis.
De oorzaak van pancreatitis is echter niet belangrijk, echter wel de hieruit ontstane verteringsproblemen.

Deze kunnen door gebruik van ZYMORAL opgevangen worden omdat de hierin aanwezige (natuurlijke) enzymen de gestoorde enzymproduktie van de (aangetaste) alvleesklier overnemen. Honden die een acute aanval van pancreatitis hebben overleefd moeten op een licht verteerbaar dieet worden gezet met als aanvulling ZYMORAL. Bij chronische pancreatitis moet deze behandeling levenslang worden voortgezet: geadviseerd wordt de dieren driemaal daags licht verteerbaar voedsel te geven met voldoende eiwitten en koolhydraten van hoogwaardige kwaliteit en met een laag vetgehalte.

Doeldieren

Hond en kat.

Toepassing

Voederadditief bij exocriene pancreas insufficiëntie waarbij de vertering van eiwitten, koolhydraten en vetten onvoldoende is.

Toedieningswijze & dosering

ZYMORAL moet tijdens elke maaltijd worden toegediend. Van belang is dat het dier regelmatig (bij voorkeur driemaal daags) voedsel krijgt. De aanbevolen dosering bedraagt:

  • hond: 1 maatschepje bij elke maaltijd
  • kat: 1/4 - 3/4 maatschepje bij elke maaltijd

Deze dosering dient te worden afgestemd op de ernst van de pancreas insufficiëntie en het gewicht van het dier.
In geval van chronische insufficiëntie de dosering verhogen totdat het gewenste resultaat wordt bereikt.

 

Bewaring

Niet bewaren boven 25 °C.
Niet in de koelkast of de vriezer bewaren.
Buiten het bereik van kinderen bewaren.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

Overige informatie

Verpakking:
Flacon met 120 gram en 240 gram met maatschepje

Registratienummer: nvt

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.