Vitol-Ject Forte | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Dopharma Research BV
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Dopharma Research BV
Zalmweg 24
4941 VX Raamsdonksveer

Vitol-Ject ForteAard van het middel

Vitamines.

Benaming van het diergeneesmiddel

VITOL-JECT FORTE, injectievloeistof

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:

Werkzame bestanddelen:
Retinolpropionaat 50 000 IE/ml
Cholecalciferol 25 000 IE/ml
Thiamine-HCl 2,5 mg/ml
Riboflavine-Na-fosfaat 2 mg/ml
Pyridoxine-HCl 1,25 mg/ml
Cyanocobalamine 3 μg/ml
Ascorbinezuur 2 mg/ml
α-tocoferolacetaat 4 mg/ml
Panthenol 3 mg/ml
Nicotinamide 12,5 mg/ml

Hulpstoffen:
Benzylalcohol 1 mg
Methylhydroxybenzoaat (E218) 40 μl

Indicatie(s)

Vitaminengebrek.

Contra-indicatie(s)

Geen.

Bijwerkingen

Geen bekend.

Indien u ernstige bijwerkingen of andersoortige reacties vaststelt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, wordt u verzocht uw dierenarts hiervan in kennis te stellen.

Diersoort(en) waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Rund, kalf, paard, varken, schaap, hond, kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

 • Kalveren (tot 45 kg) : éénmalig 5 - 6 ml per dier.
 • Kalveren (45 - 75 kg) : éénmalig 5 - 10 ml per dier.
 • Runderen (75 - 100 kg) : éénmalig 7 ml per dier.
 • Runderen (100 - 200 kg) : éénmalig 10 - 15 ml per dier.
 • Runderen (> 200 kg) : éénmalig 10 - 20 ml per dier.
 • Veulens : éénmalig 5 - 9 ml per dier.
 • Paarden : éénmalig 10 - 20 ml per dier.
 • Biggen (5 - 10 kg) : éénmalig 1 ml per dier.
 • Biggen (10 - 50 kg) : éénmalig 1,5 - 3,5 ml per dier.
 • Varkens (50 - 110 kg) : éénmalig 2 - 4 ml per dier.
 • Fokberen, -zeugen : éénmalig 4 - 8 ml per dier.
 • Zeugen lacterend : éénmalig 4 - 8 ml per dier.
 • Schapen (60 kg) : éénmalig 4 - 6 ml per dier.
 • Honden : éénmalig 1 - 5 ml per dier.
 • Katten : éénmalig 0,5 - 1 ml per dier.

Voor intramusculaire injectie.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttijd

(Orgaan)vlees: nul dagen.
Melk: nul dagen.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Houdbaarheid van het diergeneesmiddel in de verkoopverpakking: 6 maanden.
Buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.

Speciale waarschuwing(en)

Onverenigbaarheden

Niet vermengen met andere diergeneesmiddelen.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Van de vetoplosbare vitamines (A, D, E & K) kunnen met name A en D toxisch zijn bij overdosering. Verschillende diersoorten hebben een verschillende gevoeligheid voor de (neven)effecten van vitamines A en D.
Bij overdosering van vitamine A komen zowel acute als chronische intoxicatieverschijnselen voor. Acute verschijnselen zijn lusteloosheid, anorexie, spierzwakte, braken en diarree; het belangrijkste chronische effect is het ontstaan van botafwijkingen.
Het belangrijkste intoxicatiesymptoom dat bij overdosering van vitamine D optreedt, is hypercalciëmie, waarbij calcium aan het lichaam wordt onttrokken en de calciumhuishouding in het lichaam wordt verstoord. Gevolgen hiervan zijn o.a. botontkalking, effecten op het cardiovasculaire systeem, nierstenen en kalkneerslag in zachte weefsels.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

29 oktober 2009

Overige informatie

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratienummer: REG NL 4142

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 29 oktober 2009 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Vrij verkrijgbaar zonder recept.