Dimazon | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

Intervet Nederland B.V.
Wim de Körverstraat 35
5831 AN BOXMEER

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

Intervet International B.V.

DimazonAard van het middel

Diureticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Dimazon.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Per ml:
Werkzaam bestanddeel: Furosemide-iminodiethanol, overeenkomend met furosemide: 50 mg
Hulpstoffen:
Miripiriumchloride 0,234 mg
Natriumsulfiet anhydrisch 1,800 mg

Indicatie(s)

  • Ondersteunende therapie bij oedeemvorming.
  • Ter ondersteuning bij geforceerde diurese bij bepaalde vergiftigingen.
  • Ter verkrijging van urine voor diagnostische doeleinden.

Contra-indicatie(s)

  • Ernstige leverbeschadiging;
  • Nierfalen met anurie;
  • Hypokaliemie, hyponatriemie;
  • Toestanden van verminderd bloedvolume met of zonder begeleidende hypotonie.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

Geen.

Diersoorten waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Hond en kat.

Dosering voor elke doeldiersoort, wijze van gebruik en toedieningsweg(en)

2,5-5 mg furosemide per kg lichaamsgewicht  per dag.
Dit komt overeen met 0,5-1,0 ml Dimazon per 10 kg lichaamsgewicht per dag.
Eventueel herhalen na 6-8 uur.

In ernstige of refractaire gevallen kan de dosering verdubbeld worden.

Toediening via intramusculaire of intraveneuze injectie.

Overdosering

Doseringen hoger dan aanbevolen kunnen een tijdelijke doofheid veroorzaken. Cardiovasculaire bijwerkingen kunnen optreden na overdosering bij oudere en zwakkere dieren.

Aanwijzingen voor een juiste toediening

Geen.

Wachttermijn

Niet van toepassing

Houdbaarheidstermijn

5 jaar.
Aangeprikte flacon: 2 weken.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Niet bewaren boven 25°C, niet in de koelkast bewaren en niet invriezen.

Speciale waarschuwingen

De drinkwateropname dient gedurende de duur van de behandeling niet beperkt te worden.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

De combinatie van furosemide met digoxine leidt tot een gedaalde digoxine-uitscheiding en daardoor tot een verhoogde plasmaspiegel van digoxine. De dosis van digoxine dient te worden verminderd.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

In verband met mogelijke overgevoeligheidsreacties dient bij de toepassing direct huidcontact te worden vermeden.
Draag daartoe handschoenen.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Kan gebruikt worden tijdens dracht en lactatie.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Mogelijke interacties met andere medicijnen zijn:
ototoxiciteit met aminoglycosiden, nefrotoxiciteit met cefalosporines, verhoogde toxiciteit van hartglycosiden en een verhoging van de plasmaspiegel van hartglycosiden.
De combinatie met sulfonamiden kan leiden tot sulfonamide-allergie.

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikt product of afvalmateriaal verwijderen via de gebruikelijke kanalen in overeenstemming met de nationale eisen.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

23 juli 2010

Overige informatie

Verpakking: Glazen injectieflacon, type I, met een bromobutyl rubberstop, type I en een metalen felscapsule.
Inhoud flacon: 10 ml.

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken Registratienummer: REG NL 05301

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 23 juli 2010 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend door dierenartsen te gebruiken.