Furosemide 40 mg | bijsluiter

Naam en adres van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen
en de fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte, indien verschillend

Registratiehouder:

KOMBIVET B.V.
Raadhuisstraat 126
4631 NJ Hoogerheide

Fabrikant verantwoordelijk voor vrijgifte:

KELA N.V.
St. Lenaartseweg 48
B-2320 Hoogstraten
België

Aard van het middel

Diureticum.

Benaming van het diergeneesmiddel

Furosemide 40 mg.

Gehalte aan werkzame en overige bestanddelen

Werkzaam bestanddeel: Furosemide 40,0 mg
Hulpstoffen: Lactose monohydraat – Mais zetmeel – Povidon K25 – Talk – Colloidaal Silica anh. – Magnesiumstearaat.

Doeldieren

Hond, kat.

Indicatie(s) voor gebruik met specificatie van de doeldieren

Oedeem van cardiale of renale oorsprong; Ascites.

Contra-indicatie(s)

  • Ernstige leverbeschadiging;
  • Nierfalen met anurie;
  • Hypokaliemie;
  • Hyponatriemie;
  • Hypovolemie.

Bijwerkingen (frequentie en ernst)

  • Hypokaliemie
  • Hyponatriemie
  • Hypovolemie

Speciale voorzorgsmaatregelen bij gebruik

De drinkwateropname dient gedurende de duur van de behandeling niet te worden beperkt.

Gebruik tijdens dracht en lactatie

Geen.

Interactie(s) met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie

Combinatie van furosemide en digoxine leidt tot een gedaalde digoxine uitscheiding en daardoor tot een verhoogde plasmaspiegel van digoxine.
De dosis digoxine dient te worden verminderd.

Dosering en toedieningsweg(en)

Orale toediening. Hond, kat: 3-5 mg per kg lichaamsgewicht per dag.

Overdosering (symptomen, procedures in noodgevallen, antidota)

Furosemide is over het algemeen een veilig diureticum. Relatieve overdosering kan voorkomen bij nierfunctiestoornissen.
Overdosering kan leiden tot dehydratatie, een verstoorde elektrolytenbalans en sequellae.

Speciale waarschuwingen voor elk dier waarvoor het diergeneesmiddel bestemd is

Geen.

Wachttijd

Niet van toepassing.

Speciale voorzorgsmaatregelen, te nemen door degene die het geneesmiddel aan de dieren toedient

Geen.

Farmaceutische gegevens

Belangrijke onverenigbaarheden

Geen bekend.

Houdbaarheidstermijn

3 jaar.

Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren

Bewaren beneden 25°C.
Niet in koelkast bewaren of invriezen.

Aard en inhoud van de verpakking

10 tabletten in een PVC/aluminium blisterverpakking. 10, 25 of 50 blisterverpakkingen in een kunststof flacon.

Speciale voorzorgsmaatregelen voor het verwijderen van niet-gebruikte diergeneesmiddelen of eventuele restanten hiervan

Ongebruikte diergeneesmiddelen of restanten hiervan dienen in overeenstemming met de lokale vereisten te worden verwijderd.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

9 december 2004

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheekOverige informatie

Registratienummer: REG NL 04558

**Datering van bovenstaande bijsluitertekst: 9 december 2004 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Uitsluitend verkrijgbaar bij een dierenarts of op recept van een dierenarts bij een apotheek.