Atenolol | bijsluiter

Dit geneesmiddel is niet geregistreerd voor gebruik bij dieren. Het gebruik is echter toegestaan op grond van art. 5.1 van het Besluit Diergeneeskundigen.

Aard van het middel

Bètablokker

Benaming

Atenolol tablet en drank

Farmaceutische vorm

Tabletten en (poeder voor) drank

Samenstelling

Tablet:

Werkzaam bestanddeel: 25 mg atenolol per tablet.
Hulpstoffen: maiszetmeel, microkristallijne cellulose, gelatine, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, hydroxypropylmethylcellulose, titaandioxide, polyethyleenglycol, shellac, bijenwas en carnaubawas.

Drank:

Werkzaam bestanddeel: atenolol. De concentratie van de drank kan variëren.
Hulpstoffen: De drank is een suspensie en bevat de volgende hulpstoffen: gemodificeerd zetmeel, natriumcitraat, citroenzuur, sucralose, natriumbenzoaat (<0.1%), appelzuur en simeticon in water

Eigenschappen

Atenolol is een bètablokker. Deze geneesmiddelen hebben een aantal effecten, waarvan de belangrijkste op het hart en de bloedvaten. Ze zorgen voor afname van de hartslag en verlaging van de bloeddruk. Hierdoor wordt het hart beschermd tegen een te grote activiteit.

Doeldieren

Atenolol is een humaan geneesmiddel. Er is ervaring met het gebruik van dit middel bij de hond en de kat.

Indicatie

Atenolol wordt gebruikt bij dieren met hartritmestoornissen.
Ook wordt atenolol toegepast bij dieren met een verdikte hartspier, waardoor het hart niet goed functioneert.
Atenolol kan ook worden toegepast als er sprake is van hoge bloeddruk bijvoorbeeld door een te snel werkende schildklier.

Waarschuwing en contra-indicaties

Dit geneesmiddel wordt niet gebruikt als de pompkracht van het hart tekortschiet (=hartzwakte of decompensatio cordis).
Ook dieren met een trage hartslag of die astmatisch zijn kunnen dit middel beter niet toegediend krijgen.

Toediening / Dosering

De gebruikelijke dosering voor honden is één tot tweemaal daags 0,25 tot 1 mg (soms 2 mg) atenolol per kilogram lichaamsgewicht.
De gebruikelijke dosering voor katten is: 1 x daags 6,25 tot 12,5 mg.

De dosering is afhankelijk van de reden waarom het wordt toegepast en wordt voor iedere patiënt afzonderlijk vastgesteld.
Stop nooit plotseling met het geven van de atenolol. Het gebruik van atenolol moet langzaam afgebouwd worden omdat ander een gevaarlijke bloeddrukstijging kan optreden of er kunnen hartritmestoornissen ontstaan.

Interacties met andere geneesmiddelen

Een wisselwerking kan o.a. optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met andere middelen die op het hart werken. Zorg daarom dat uw dierenarts op de hoogte is indien uw huisdier andere geneesmiddelen gebruikt.
Over het gebruik van atenolol bij zogende en drachtige dieren is niets bekend. Gebruik atenolol bij deze patiënten alléén na overleg met uw dierenarts.

Bijwerkingen

Door het gebruik van atenolol kan uw huisdier lusteloos of kortademig worden. Ook maagdarmklachten zoals diarree komen soms voor.
Bij oudere dieren of dieren die lijden aan hartzwakte, kan de pompkracht van het hart tekort gaan schieten of een te grote bloeddrukdaling kan optreden door het gebruik van atenolol. Hierdoor wordt uw huisdier benauwd en kan er vochtophoping optreden onder de borst of buik. Indien u deze verschijnselen ziet optreden neem dan contact op met dierenarts.

Fabrikant

De drank wordt gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bewaarcondities

De tabletten zijn houdbaar tot de op het etiket aangegeven datum, mits in het donker en droog bewaard bij kamertemperatuur (15-25°C).
De drank is na aanmaken/openen 90 dagen houdbaar bij kamertemperatuur (15-25°C).
Bewaar geneesmiddelen buiten bereik van kinderen en huisdieren.
Breng restanten terug naar uw dierenarts of apotheek.

De datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien**

5 april 2022

Overige informatie

**Datum van toevoegen/wijziging van bovenstaande bijsluitertekst op diergeneesmiddelen.info: 21 augustus 2023 (NB het is mogelijk dat een eventuele nieuwere versie nog niet in de collectie van diergeneesmiddelen.info is verwerkt).

Status voor gebruik bij dieren in Nederland

Niet geregistreerd voor diergeneeskundig gebruik, daarmee enkel in uitzonderlijke gevallen bij dieren inzetbaar, daarmee gebruik makend van het z.g. cascade-artikel.